Roma Club Alapítvány

AdatvédelemRoma Club Kulturális és Közösségépítő Alapítvány
Adatkezelési tájékoztatója

  

1 Az adatkezelési tájékoztató célja

A Roma Club Kulturális és Közösségépítő Alapítvány (1195 Budapest, Nagysándor József u. 12.), Nyilvántartási szám: 01-01-0012093 a továbbiakban, Roma Club Alapítvány) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

A Roma Club Alapítvány adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.romaclub.hu/adatvedelem/ címen.

A Roma Club Alapítvány fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

A Roma Club Alapítvány elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.
A Roma Club Alapítvány a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Roma Club Alapítvány az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

2 Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, Vadászi István Kurátorral rcalapitvany@gmail.com mailen, postai úton a 1195 Budapest, Nagysándor József u. 12. elérhetőségeken léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

A Roma Club Alapítvány minden hozzá beérkezett e-mailt, postai levelet Vadászi István Kurátor személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével töröl, megsemmisít.

Név: Roma Club Kulturális és Közösségépítő Alapítvány
Székhely: 1195 Budapest, Nagysándor József u. 12.
Nyilvántartási szám: 01-01-0012093
A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék
Adószám: 18651041-1-43


3 A kezelt személyes adatok köre

3.1 Regisztráció során megadandó személyes adatok

-Kötelezően megadandó adatok: Név, elérhetőség

-Programok kapcsán: Név, születési hely/idő, anyja születési neve, cím, telefonszám, email cím, iskolai végzettség. Kiskorú és/vagy gyermektáborok szervezése alkalmából a gyermek iskolájának neve, címe, diákigazolvány száma, TAJ- kártya száma, másolata, hátrányos helyzetet igazoló dokumentum, egészségügyi adatai (esetleges allergia, érzékenység, fóbia, tartós betegség, szed-e rendszeresen gyógyszer) a szülő, gondviselő beleegyezésével.

-Szerződések alkalmával: Képviselő neve, személyes adatai, cég/szervezet neve, címe, adószáma, bírósági kivonat.

-A bekért adatok szükségességének mértéke mindig az Alapítvány adott programjától függ. Olyan adatot az Alapítvány nem kér be, ami nem szükséges a programok megvalósításához.


3.2 Technikai adatok

A Roma Club Alapítvány a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

 • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
 • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
 • változatlansága igazolható (adatintegritás);
 • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Roma Club Alapítvány az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

A Roma Club Alapítvány olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Roma Club Alapítvány az adatkezelés során megőrzi

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

3.3 Cookie-k (Sütik)

3.3.1 A sütik feladata

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.


3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a Roma Club Alapítvány weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

 

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A Roma Club Alapítvány weboldalán alkalmazza a Google Analytics mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a weboldalon keresztül információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

 

3.4 Online rendeléshez kapcsolódó adatok

A Roma Club Alapítvány nem működtet web áruházat és hasonló tevékenységet sem folytat.

 

3.5 Online regisztrációhoz és/vagy jelentkezési laphoz kapcsolódó adatok

-Kötelezően megadandó adatok: Név, elérhetőség

-Programok kapcsán: Név, születési hely/idő, anyja születési neve, cím, telefonszám, email cím, iskolai végzettség. Kiskorú és/vagy gyermektáborok szervezése alkalmából a gyermek iskolájának neve, címe, diákigazolvány száma, TAJ- kártya száma, annak másolata, hátrányos helyzetet igazoló dokumentum, egészségügyi adatai (esetleges allergia, érzékenység, fóbia, tartós betegség, szed-e rendszeresen gyógyszer) a szülő, gondviselő beleegyezésével, továbbá a nyilatkozatok hitelességét igazoló tanúk adatai (név, cím, személyt igazoló igazolvány).

-Szerződések alkalmával: Képviselő neve, személyes adatai, cég/szervezet neve, címe, adószáma, bírósági kivonat.

A bekért adatok szükségességének mértéke mindig az Alapítvány adott programjától függ. Olyan adatot az Alapítvány nem kér be, ami nem szükséges a programok megvalósításához.

 

3.6 Hírlevélhez/Vendégkönyvhöz kapcsolódó adatok

A Roma Club Alapítvány weboldalán nincs lehetőség hírlevélre fel, illetve leiratkozni, az Alapítvány nem küld hírlevelet, nem használ vendégkönyvet.

 

4 A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Adatkezelés neve

Felhasználása

Jogalap

Megőrzési idő

Jelentkezési lap

az Alapítvány és szükséges partnerek

szerződés szerint

program vége után
1 hónapig

email címek, telefonszámok

kapcsolattartás

szükséges, a törvényesség keretein belül

maximum 5 év

szerződések

programok kapcsán / NAV

adózási és civil törvények

8 év

 

5 Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

A Roma Club Alapítvány tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk a Roma Club Alapítvány részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

-          2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

-          Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

-          2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

-          2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

-          2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);

-          2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.).

 

6 Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk. Továbbá email levelező rendszer által.
A Roma Club Alapítvány „Felhő” tárhelyet nem használ. Az Alapítvánnyal kapcsolatos szerződések, programjainkban megismert személyes adatokat külső winchesteren tároljuk, melynek felelőse az Adatvédelmi tiszt. Kizárólag csak az Adatvédelmi tiszt fér hozzá.

 

7 Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Gyermektáborok szervezése alkalmával ez idáig a Budapest Esély Nonprofit Kft. (mint adatfeldolgozó) 1084 Budapest, Őr u. 5-7. Központi telefon: 061/476-1930 Fax: 061/476-1931, felé küldtük/küldjük a táborban jelentkezők adatait online feltöltő rendszerét használva. Biztosítjuk partnereinket, hogy a partnerek adatait, különös tekintettel a kiskorú gyermekek adataira, a róluk készült fotókra, hogy a megismert adatokat titkosan kezeljük, az online rendszerbe való feltöltés utána a Roma Club Alapítvány az átadok adatok tárolásáért nem vállal felelősséget, az a harmadik félt terheli.
A tábor vége után legkésőbb 1 hónappal a megismert adatokat az Alapítványunk törli, megsemmisíti. Az Alapítvány a weboldalán elhelyezett fotókat maximum 8 év után törli.

7.1 Az adatfeldolgozó kötelessége

Az adatfeldolgozó kötelessége, hogy az adatvédelmi törvényekben meghatározott felelősséggel védje és őrizze az adatkezelő által megismert adatokat. Ha nem tartotta be az adatfeldolgozó a jogszabályokban maghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha azt adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el, a Roma Club Alapítvány, mint adatkezelőnek kötelessége megvédeni ügyfelei érdekeit, és megtenni a szükséges jogi és technikai lépéseket.

 

8 Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.


8.1 Tájékoztatáshoz való jog

A Roma Club Alapítvány megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

 

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

 

8.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Roma Club Alapítvány által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

 

8.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Roma Club Alapítvány indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Roma Club Alapítvány korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

8.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

8.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

 

8.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

 

8.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 06139114109 Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Roma Club Alapítvány a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Roma Club Alapítvány