Roma Club Alapítvány

Elhunyt Choli Daróczi József

2018.05.12.

Elhunyt Choli Daróczi József

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy életének 79. évében elhunyt Choli Daróczi József cigány író, költő, műfordító, pedagógus, népművelő, újságíró, az örök barát.

Choli Daróczi József a Roma Club Alapítvány meghatározó alakja volt. Munkájával, emberségével és nagyon szerethető személyiségével mindig támogatta munkánkat.

Hiánya pótolhatatlan a roma közösség és Magyarország számára.
2015. szeptemberében javaslatot tettünk többed magunkkal, hogy Kossuth-dijra jelöltetjük, sajnos sikertelenül. 

Ma is csak ezekkel a szavakkal iletnénk Cholit:

"Méltán érdemli meg az elismerés szavait, aki olyan szerteágazó, meghatározó és látható módon, s mégis mindvégig fáradhatatlan lendülettel és hittel tevékenykedett és tevékenykedik ma is a magyar-cigány, lovári alkalmazott nyelvészet, nyelvpedagógia és nyelvi mérés ügyéért, mint Choli Daróczi József.

Életpályáját a színesség, sokrétűség, dinamizmus, pontosságra törekvés jellemzi. A következőkben e színes életpálya néhány főbb állomását szeretném ismertetni, melyek Choli Daróczi Józsefet a bedői kis faluból, az egyetemi tanári címig vezették el.

A 80-as évek elején a kisközösség szó mind a kommunista világi hatóságokban, mind a papság körében legtöbbször riadalmat keltett fogalom volt. Az állami hatóságok esetében a félelmet az váltotta ki, hogy tudták, minden öntudatos közösség nagy erőt hordoz és ezért az önmagukra ébredő csoportok veszélyt jelentenek az elnyomó hatalomra.

Anyanyelvén és magyarul egyaránt alkot. Készített lovári nyelvkönyvet és cigány-magyar kisszótárt is, amely a cigány nyelvvizsgára készülők elengedhetetlen alapanyaga máig. Hosszú fehér szakálla és bajusza mesebeli megjelenést kölcsönöz a köztiszteletnek és szeretetnek örvendő személyiségének. A társadalmi konszenzus, a beilleszkedés, a megbékélés embere, aki ugyanakkor síkra száll sorstársai jogaiért és méltán büszke népe kultúrájára.

Choli Daróczi József cigány nyelvre fordított versei, saját költészete, ezáltal a cigány nyelv használata egy közösség ébredését eredményezte. Első cigány nyelvű költőként, íróként láncreakciót indított el a roma irodalomban. Amikor Choli a magyar irodalom gyöngyszemeit lefordította és publikálta, az megrendítette az úgynevezett „ciganológus társadalmat”, hiszen ők éppen azt bizonygatták, hogy nincsen cigány kultúra és a nyelv alkalmatlan a kommunikációra. Choli cigány nyelven íródott irodalmi művei ma már közkincset jelentenek Magyarországnak és a külföld számára is. Versei több nívós roma zenekart megihlettek, verseit tanítják, ismerik hazánkban és külföldön is. Choli mélyen ragaszkodik a vallásához és hatalmas energiát követelve fordította le a Biblia Újszövetségét, ezáltal – a nyelvújítást is követelő - munka során a lovári dialektust fejlesztette.

Európa országaiban a roma közösség ismeri, tudja nevét, munkája maradandó az európai roma közösségben is. A 70-es, 80-évek munkásszállóin és más közösségi tereken ébredező roma művészvilág egyik alakítója, inspirálója. Choli Daróczi József közösségépítő munkássága és roma nyelvű költészete egyik elindítója annak a kulturális mozgalomnak, amelynek hatása csak a magyar Táncház Mozgalomhoz hasonlítható.

Sajnálattal értesültünk róla, hogy Choli Daróczi József a berlini magyar nagykövetségen rendezett Roma Holocaust pódiumbeszélgetés után pár napra agyvérzésen esett át, amiből nem tudott felépülni teljesen..."

Berlini Roma Holokauszt Emlékműnél - 2015


Nyugodj békében Barátom!

Vadászi István 

vissza